• Журнал повернення розхідних накладних – добавлено колонки: торговий агент, адреса доставки.

  • Виведено на налаштування показувати залишки товару у касі Продаж –кнопка  «Інформація  про товар». Розділ налаштувань 020 Каса.ЕККА. .

  • Звіти –оперативні бухгалтерські -08 ЕККА зведений по логічному № - добавлено колонку «Похибка» - це різниця між кінцевим залишком попереднього дня і службовим внесенням наступного дня. Ця похибка також відображається в операційній касі під кнопкою .

  • Операційна каса – кнопка  добавлено перевірку документів: Прихід готівки з іншої каси і службове виведення з каси ЕККА , якщо суми не сходяться , виводиться повідомлення. До уваги! беруться тільки документи, що включені в розрахунок .

  • Довідники – Ваги – новий запис – відкривається вікно «Залишки вагового товару» (даний список формується на основі ознаки в карточці товару «ваговий» ) – в цьому списку відображається коди товарів до п'ятизначного значення. Шестизначні коди, навіть з ознакою ваговий не відображаються. Зроблено для уникнення помилок при друці штрих етикеток на вазі.